Ochrona Danych w Viaplay

Oświadczenie o ochronie prywatności

Dziękujemy za Twoje zaufanie.

1.  WSTĘP

Viaplay (dalej „Viaplay”) to usługa świadczona przez spółkę Nordic Entertainment Group Sweden AB, zarejestrowaną pod numerem 556304-7041, (dalej „NENT”), adres: Box 171 04, 104 62 Sztokholm, Szwecja. O ile nie zostało wskazane inaczej, NENT jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w zakresie objętym niniejszym oświadczeniem o ochronie prywatności (dalej „Oświadczenie”), wykorzystującym Twoje dane osobowe w opisany poniżej sposób.

Twoje prawo do prywatności jest priorytetem wszystkich podejmowanych przez nas działań. Naszym celem jest zapewnienie najlepszego poziomu usług streamingu zawierających treści spersonalizowane i dopasowane do Ciebie. W tym celu niezbędne jest przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych. Niniejsze Oświadczenie w przejrzysty sposób opisuje w jaki sposób Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane, począwszy od gromadzenia, przechowywania, wykorzystywania Twoich danych osobowych po ich udostępnianie.

Niniejsze Oświadczenie dotyczy tworzenia i korzystania przez Ciebie z konta Viaplay oraz każdego Twojego kontaktu z nami za pośrednictwem mediów społecznościowych lub z wykorzystaniem innych naszych kanałów komunikacji.

Zachęcamy Cię do uważnego zapoznania się z niniejszym Oświadczeniem. Prosimy o kontakt z nami w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących informacji zawartych w niniejszym Oświadczeniu lub innych zagadnień związanych z naszymi działaniami w zakresie ochrony prywatności, obsługą plików cookie lub innych technologii. Nasze dane kontaktowe znajdują się w pkt 8 poniżej. W przypadku pytań lub chęci uzyskania wsparcia w związku z serwisem Viaplay, prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta.

1.1 Osoby niepełnoletnie

Osoba, która chce otworzyć konto w serwisie Viaplay, musi mieć ukończone 18 lat. Sprzedaż naszych usług nie jest skierowana do osób niepełnoletnich i nie pozyskujemy danych takich osób. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z serwisu Viaplay wyłącznie przy udziale, pod nadzorem i za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego. Rodzicom lub opiekunom prawnym zaleca się, aby przed zezwoleniem dzieciom na korzystanie z serwisu Viaplay założyli profil dziecka, który odfiltruje wszelkie treści uznane za nieodpowiednie dla niepełnoletnich.

1.2 Linki, urządzenia i usługi podmiotów trzecich

W niektórych sytuacjach nie jesteśmy jedynym podmiotem, który przetwarza Twoje dane osobowe, gdy korzystasz z treści oferowanych przez serwis Viaplay. Jeśli korzystasz z serwisu Viaplay przy użyciu konsoli do gier lub Smart TV, dostawca takiej konsoli lub telewizora może również przetwarzać Twoje dane osobowe jako niezależny administrator i niezależnie od informacji zawartych w niniejszym Oświadczeniu. To samo dotyczy sytuacji, w której klikasz na link prowadzący do strony internetowej innego podmiotu. W takich sytuacjach informacje w zakresie ochrony danych osobowych przekazywane przez te podmioty również mają do Ciebie zastosowanie. Jeśli zdecydujesz się korzystać z serwisu Viaplay za pośrednictwem narzędzia innego dostawcy (np. Apple TV itp.), możesz zostać poproszony o udostępnienie niektórych danych osobowych do lub od takiego podmiotu. W takiej sytuacji przed udostępnieniem danych otrzymasz stosowną informację na ten temat. Więcej informacji na temat podmiotów mających dostęp do Twoich danych osobowych znajduje się w pkt 4 poniżej.

2. W JAKI SPOSÓB PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

W tej części wyjaśniamy, w jaki sposób Twoje dane osobowe są wykorzystywane w celu udostępniania Ci serwisu Viaplay oraz powiązanych z nim doświadczeń, usług i ofert, a także w celu poprawy jakości naszych usług.

Dane osobowe to wszelkie informacje, które można w sposób bezpośredni lub pośredni z Tobą powiązać. Może to być Twoje imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, numer karty kredytowej, adres IP, historia przeglądania oraz informacje o zainteresowaniach i preferencjach.

2.1 Jakie rodzaje danych osobowych przetwarzamy i skąd je pozyskujemy?

Twoje dane osobowe mogą być gromadzone przez nas na kilka sposobów:

2.1.1 Informacje przekazywane nam bezpośrednio, na przykład podczas korzystania z serwisu Viaplay, kontaktowania się z naszym działem obsługi klienta lub w odpowiedziach zamieszczanych w ankietach;

 • imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, data urodzenia, dane dotyczące płatności (przetwarzane przez naszego dostawcę usług płatniczych, Viaplay przechowuje jedynie sześć pierwszych i cztery ostatnie cyfry numeru Twojej karty, jej typ i datę ważności) a także inne informacje, które nam przekazujesz w związku z zakładaniem lub prowadzeniem profilu użytkownika,
 • informacje przekazywane w trakcie komunikacji z nami (nagrania rozmów telefonicznych, wiadomości e-mail, czat itp.),
 • adres e-mail, adres zamieszkania lub numer telefonu podawane przy zgłaszaniu chęci otrzymywania naszej komunikacji marketingowej,
 • informacje o użytkowniku, które zdecydujesz się podać, takie jak oceny, recenzje i odpowiedzi w ankietach,
 • dane związane z Twoim kontem w mediach społecznościowych, jeżeli udostępniasz treści z serwisu Viaplay lub jeżeli kontaktujesz się z nami za pośrednictwem mediów społecznościowych (polityka prywatności dostawcy mediów społecznościowych również będzie miała do Ciebie zastosowanie, gdy działasz za pośrednictwem kont w mediach społecznościowych),
 • nazwa użytkownika i hasło.

2.1.2 Dane generowane podczas korzystania z Viaplay

Podczas korzystania z Viaplay gromadzimy i dalej przetwarzamy dane na temat Twojego sposobu korzystania z usług.
Zbierane dane są przetwarzane m.in. na podstawie Twojego zachowania i są one powiązane z Twoim konkretnym profilem użytkownika w celu zapewnienia spersonalizowanego doświadczenia podczas korzystania z Viaplay. W dowolnym momencie możesz utworzyć dodatkowe profile użytkownika tak, aby każda osoba w Twoim gospodarstwie domowym korzystająca z serwisu Viaplay miała swój własny dopasowany profil (pamiętaj, że każda osoba mająca dostęp do Twojego konta będzie miała dostęp do wszystkich profili użytkownika).
Dane generowane podczas korzystania z Viaplay obejmują:

 • informacje o zachowaniu profilu użytkownika, takie jak informacje na temat oglądania oferowanych treści, historia streamingu, oceny, oznaczenie momentu, w których użytkownik przerwał streaming (funkcja „kontynuuj oglądanie”) oraz informacje dotyczące sposobu poruszania się po serwisie,
 • kraj zamieszkania (kraj, w którym zarejestrowałeś konto) oraz lokalizacja (kraj, w którym uzyskujesz dostęp do treści),
 • inne informacje gromadzone za pomocą plików cookie lub podobnych technologii dotyczące wizyt na platformach Viaplay. Niektóre z plików cookie gromadzonych na platformach Viaplay będą wykorzystywane przez podmioty trzecie do celów marketingowych (więcej informacji o tym w jaki sposób korzystamy z plików cookie, można znaleźć tutaj).
 • ograniczony zakres informacji dotyczących Twojego konta w mediach społecznościowych, takie jak adres e-mail, w przypadku gdy udostępniasz treści Viaplay w mediach społecznościowych (jednak te informacje nie są przez nas wykorzystywane w żadnym celu).

2.1.3 Dane pozyskiwane przez nas z zewnętrznych źródeł

Czasami pozyskujemy dane osobowe z innych źródeł. Tego rodzaju udostępnianie danych jest konieczne dla nas lub dla strony udostępniającej, na przykład gdy:

 • udostępniamy dane w ramach naszej grupy spółek w celu realizowania naszych celów biznesowych,
 • korzystamy z usług dostawców rozwiązań płatniczych, dzięki którym masz możliwość opłacenia subskrypcji, gdy wypożyczasz film lub dostęp do wydarzenia sportowego itp.; dla tych celów otrzymujemy i udostępniamy informacje dostawcom usług płatniczych,
 • aby umożliwić Ci dostęp do serwisu Viaplay za pośrednictwem jednego z naszych partnerów biznesowych, dystrybutorów i innych podmiotów trzecich, z którymi zintegrowany jest Viaplay (np. Apple TV itp.),
 • w sytuacji, gdy posiadamy prawnie uzasadniony interes uzasadniający pozyskiwanie informacji od organu publicznego, np. w związku z roszczeniem, które bezpośrednio lub pośrednio nas dotyczy.

2.2 W jakich celach i na jakiej podstawie prawnej wykorzystujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane są przetwarzane przez nas dla różnych celów, każdy z nich w ramach udostępnienia Ci serwisu Viaplay. Każdy z tych celów jest powiązany z podstawą prawną, która stanowi podstawę zgodnego z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Podstawą prawną może być wykonanie umowy, co oznacza, że przetwarzamy dane w celu wywiązania się z naszych zobowiązań wynikających z zawartej z Tobą umowy, które powstają, gdy zaakceptujesz nasze warunki (tutaj). Podstawą prawną może być również prawnie uzasadniony interes, co oznacza, że przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby osiągnąć cele wynikające z prawnie uzasadnionego interesu, który wywarzyliśmy wobec Twoich interesów. W niektórych sytuacjach możemy poprosić Cię o udzielenie zgody na wykorzystywanie Twoich danych. W każdym przypadku masz prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym momencie, co jednak nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przez nas przed wycofaniem zgody. Możemy również być prawnie zobowiązani do przetwarzania Twoich danych.

Poniżej przedstawiamy różne cele, dla których przetwarzamy Twoje dane osobowe wraz z podstawami prawnymi takiego przetwarzania.

2.2.1 Udostępnianie serwisu Viaplay

Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane w celu administrowania serwisem Viaplay oraz udzielenia Ci dostępu do niego zgodnie z postanowieniami Regulaminu,, w tym w celu:

 • identyfikacji Twojej osoby jako klienta i/lub użytkownika,
 • pobierania opłat za usługi, z których korzystasz (administrowanie fakturami i płatnościami) oraz zapewnienia powtarzalności płatności abonamentowych,
 • zapewnienia technicznej funkcjonalności Viaplay,
 • dostarczania Ci dostosowanych i spersonalizowanych treści w oparciu o Twoje zachowania związane z oglądaniem oferowanych treści oraz inne informacje, które nam udostępnisz, w tym w ramach funkcji ocen i kontynuowania oglądania,
 • zapewnienia Ci obsługi klienta,
 • usunięcia usterek i rozpatrzenia zgłoszonych przez Ciebie reklamacji,
 • powiadomienia Cię o zmianach w naszych usługach.

Podstawa prawna: wykonanie umowy (Regulamin serwisu Viaplay)

2.2.2 Ulepszanie serwisu Viaplay

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, takie jak informacje o sposobie korzystania z serwisu Viaplay, by móc rozwijać i ulepszać nasze usługi, m.in. poprzez:

 • kompilację różnego rodzaju danych, takich jak informacje na temat aktywności związanych z oglądaniem oferowanych treści, w celu opracowywania statystyk dla potrzeb analitycznych,
 • umożliwienie Ci przekazywania nam informacji zwrotnych za pośrednictwem ankiet (czasami opartych na informacjach dotyczących Twojego sposobu oglądania i korzystania z serwisu Viaplay), oraz
 • – zrozumienie, diagnozowanie, rozwiązywanie i usuwanie problemów związanych z naszym serwisem.

Podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes

2.2.3 Marketing

Możemy wykorzystać Twój adres e-mail, adres zamieszkania lub numer telefonu, aby dostarczyć Ci oferty, wiadomości, rekomendacje itp. w celu marketingu oferowanych przez nas usług. Możemy dostarczać Ci spersonalizowany marketing na podstawie pozyskanych informacji na temat Twojej aktywności związanej z oglądaniem oferowanych treści oraz sposobu w jaki korzystasz z naszych usług tak, aby móc dostosować naszą ofertę do Twoich zainteresowań.
Po zarejestrowaniu się w serwisie Viaplay i w trakcie korzystania z niego, masz możliwość wyrażenia zgody na otrzymywanie od nas informacji marketingowych, które w zależności od dokonanego wyboru mogą być przekazywane określonymi kanałami, np. za pośrednictwem wiadomości SMS, MMS, poczty elektronicznej lub telemarketingu. Jeśli zdecydujesz, że nie chcesz już otrzymywać od nas materiałów marketingowych lub chcesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych dla celów marketingowych, możesz powiadomić nas o tym, klikając na link rezygnacji z subskrypcji dostępny w każdej wiadomości e-mail lub dokonując zmian w ustawieniach konta użytkownika w zakładce „Moje konto”.
Twoje dane osobowe mogą być również wykorzystywane do celów marketingu cyfrowego, między innymi do tworzenia grup docelowych lub do wysyłania ukierunkowanych reklam w mediach społecznościowych poprzez retargetowanie stron internetowych.

Podstawa prawna: nasze prawnie uzasadnione interesy, a w szczególnych przypadkach, np. gdy dostarczamy treści marketingowe za pośrednictwem określonych kanałów (SMS, MMS, e-mail lub telemarketing) – Twoja zgoda.

2.2.4 Komunikacja z Tobą

Przetwarzamy Twoje dane gdy się z Tobą komunikujemy, np. kiedy kontaktujesz się z nami w celu zadania nam pytań przez telefon, e-mail i czat w mediach społecznościowych lub kiedy bierzesz udział w ankietach, konkursach lub testach użyteczności. Komunikacja taka może być rejestrowana i przechowywana w celach edukacyjnych, aby poprawić naszą komunikację i zapewnić odpowiednią jakość oraz aby móc udokumentować to, co zostało z Tobą uzgodnione. Pamiętaj, że jeśli komunikujesz się z nami za pośrednictwem mediów społecznościowych, wówczas zastosowanie mają również oświadczenia o ochronie prywatności dostawców takich mediów społecznościowych.
Nasz zespół obsługi klienta składa się z zewnętrznych profesjonalistów, co oznacza, że podczas komunikacji z nami Twoje dane osobowe są przetwarzane przez inną firmę, lecz w naszym imieniu. W umowie zapewniliśmy, że Twoje dane osobowe są przetwarzane przez nich w taki sam sposób, jak gdybyśmy to my sami zajmowali się obsługą klienta. Więcej informacji na temat tego komu możemy udostępniać Twoje dane osobowe, znajdziesz w pkt 4 poniżej.

Podstawa prawna: nasze prawnie uzasadnione interesy i wykonanie umowy

2.2.5 Zapobieganie naruszeniom bezpieczeństwa i nadużywaniu naszych usług, w tym nasze prawo do ustalenia, dochodzenia roszczeń prawnych lub obrony przed takimi roszczeniami

Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich świadczonych przez nas usług, wykrywania lub zapobiegania różnego rodzaju niezgodnego z prawem korzystania z naszych usług, lub korzystania z nich w inny sposób naruszający nasze warunki świadczenia usług. Przetwarzamy dane również w celu zapobiegania nadużyciom, jak również w celu wykrywania i zapobiegania oszustwom, atakom wirusów, naruszeniom praw autorskich itp. W tym zakresie przysługuje nam również prawo do ustalenia, dochodzenia roszczeń prawnych lub obrony przed takimi i innymi roszczeniami. W tym celu możemy żądać i wykorzystać część oficjalnych dokumentów.

Podstawa prawna: wykonanie umowy i nasze prawnie uzasadnione interesy

2.2.6 Przechowywanie danych dotyczących kart kredytowych

Przechowujemy następujące dane dotyczące kart kredytowych:

 • pierwsze sześć i ostatnie cztery cyfry numeru Twojej karty, aby móc udzielić Ci wsparcia, jeżeli zapomnisz nazwy użytkownika oraz abyś mógł zidentyfikować, które karty płatnicze zostały zarejestrowane,
 • datę ważności, aby wysyłać Ci przypomnienia o zbliżającym się upływie terminu ważności karty płatniczej oraz o konieczności jej aktualizacji w serwisie Viaplay,
 • nazwa karty, aby określić, czy taka karta została użyta przez inne konto, które już skorzystało z darmowego okresu próbnego,
 • kraj wydający kartę do celów przenoszenia usług, tj. w celu potwierdzenia kraju pochodzenia, oraz
 • typ karty, aby umożliwić Ci identyfikację, która z Twoich kart płatniczych została zarejestrowana.

W pozostałych przypadkach Twoje dane dotyczące płatności są przetwarzane bezpośrednio przez naszych dostawców usług płatniczych, którzy są niezależnymi administratorami Twoich danych osobowych i przetwarzają je zgodnie z obowiązującymi zasadami własnych polityk prywatności, w celu pobierania opłat za oferowane przez nas usługi i treści.
Podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes, a w szczególnym przypadku, tj. gdy przetwarzamy informacje o kraju wydania, nasz obowiązek prawny (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1128 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie transgranicznego przenoszenia na rynku wewnętrznym usług online w zakresie treści)

2.2.7 Przestrzeganie obowiązków prawnych i wykonywanie żądań mających na celu egzekwowanie przepisów prawa

Przetwarzamy Twoje dane również wtedy, gdy wymagają od nas tego przepisy prawa, np. w związku z obowiązkiem prowadzenia przez nas ksiąg rachunkowych lub gdy jesteśmy zobowiązani do podjęcia czynności w związku z żądaniem mającym na celu egzekwowanie przepisów prawa, nakazem sądowym, nakazem przeszukania lub wezwaniem do sądu.
Podstawa prawna: obowiązek prawny

3. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przechowujemy tak długo jak jest to konieczne do osiągnięcia określonych celów, dla których dane te zostały pozyskane lub zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa. Poniżej przedstawiamy różne okresy przechowywania danych osobowych.

 • Dane pozyskiwane w związku z korzystaniem przez Ciebie z serwisu.
  • Dane dotyczące Twojego konta. Twoje dane osobowe przechowujemy przez okres istnienia Twojego konta oraz korzystania przez Ciebie z serwisu i związanych z nim funkcjonalności zgodnie z Regulaminem, dane dotyczące Twojego konta, takie jak nazwa użytkownika, hasło oraz informacje o usługach nabytych za pośrednictwem serwisu Viaplay a także informacje o filmach zakupionych za pośrednictwem serwisu Viaplay (dostępne tutaj). Po otrzymaniu Twojego żądania usunięcia konta lub po usunięciu konta z powodu braku aktywności na Twoim koncie (szczegółowe informacje znajdziesz poniżej), Twoje dane osobowe zostaną zanonimizowane lub usunięte. Możemy jednak zachować część Twoich danych osobowych oraz informacje o udzielonych zgodach dla celów rozpatrywania skarg i roszczeń związanych z korzystaniem z naszego serwisu. W takim przypadku Twoje dane będą przez nas przechowywane nie dłużej niż przez okres określony przez obowiązujące przepisy prawa.
  • Dane dotyczące plików i dzienników awarii. Przetwarzamy informacje o błędach i awariach serwisu w celu zapewnienia technicznej funkcjonalności Viaplay. Dane te są przetwarzane przez okres 3 miesięcy od daty ich zebrania.
  • Dane o transakcjach i zakupach. Przetwarzamy informacje o transakcjach powiązanych z Twoim kontem w związku z zakupami dokonanymi za pośrednictwem Serwisu Viaplay przez okres 10 lat od daty transakcji.
 • Dane pozyskiwane w celu wypełnienia naszych obowiązków prawnych i wykonania żądań mających na celu egzekwowanie przepisów prawa. Przetwarzając Twoje dane osobowe w celu zapewnienia zgodności lub wykonania naszych obowiązków prawnych oraz podjęcia czynności w związku z żądaniami mającymi na celu egzekwowanie przepisów prawa, np. w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych, wystawiania faktur, podejmowania czynności w związku z żądaniem egzekwowania prawa, nakazem sądowym, nakazem przeszukania lub wezwaniem do sądu, przetwarzamy Twoje dane osobowe przez okres określony przez obowiązujące przepisy prawa.
 • Dane pozyskiwane w wyniku komunikacji z Tobą oraz w związku z obsługą klienta. Przetwarzamy dane osobowe zebrane podczas udzielania odpowiedzi na Twoje pytania, skargi i wnioski, w tym dane zawarte w treści przesłanych do nas wiadomości, przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zapytanie lub rozpatrzenia skargi lub wniosku, jednak nie dłużej niż przez okres 3 lat w przypadku logów systemowych i wiadomości tekstowych oraz przez okres 1 miesiąca w przypadku nagrań głosowych. Jeżeli dana wiadomość stanowi lub może stanowić dowód w postępowaniu przed sądem lub innym organem, możemy przechowywać takie wiadomości i zawarte w nich dane osobowe do czasu zakończenia takiego postępowania.
 • Dane pozyskiwane w wyniku Twojego udziału w ankietach. Przetwarzamy informacje otrzymane od Ciebie w związku z Twoim udziałem w ankiecie, w tym dotyczące odpowiedzi udzielonych na pytania w ramach różnego rodzaju ankiet na temat usług dostarczanych przez Viaplay, przez okres 2 lat od otrzymania odpowiedzi. Jeśli informacje przekazane w ramach ankiety stanowią lub mogą stanowić dowód w postępowaniu przed sądem lub innym organem, możemy przechowywać takie wiadomości i zawarte w nich dane osobowe do czasu zakończenia takiego postępowania.
 • Dane pozyskiwane w związku z Twoim udziałem w konkursach. Przetwarzamy informacje zebrane w związku z Twoim udziałem w konkursie przez okres 6 miesięcy od zakończenia konkursu.
 • Dane pozyskiwane w związku z Twoim udziałem w testach użyteczności. Przetwarzamy informacje zebrane w związku z Twoim udziałem w testach przez okres 12 miesięcy od zakończenia testów.
 • Dane przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego. Przetwarzając Twoje dane osobowe na potrzeby marketingu bezpośredniego, przechowujemy je do czasu wycofania przez Ciebie zgody lub do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 • Dane pozyskiwane za pomocą plików cookie lub innych technologii. Dane osobowe użytkowników serwisu oraz osób korzystających ze strony internetowej (użytkowników niezalogowanych) zawarte w plikach cookie przechowujemy przez okres odpowiadający cyklowi życia poszczególnych plików cookie zapisanych na Twoich urządzeniach. Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób wykorzystujemy pliki cookie dostępne są tutaj.
 • Dane przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu. Jeżeli powołujemy się na nasz prawnie uzasadniony interes (inny niż przetwarzanie w celach marketingowych), np. w celu świadczenia określonych usług lub ich rozwoju lub w celu prowadzenia statystyk, zapobiegania naruszeniom bezpieczeństwa, przetwarzamy Twoje dane osobowe do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w tych celach i uznania przez nas tego sprzeciwu za skuteczny lub przez okres wskazany dla danej operacji przetwarzania, której dokonujemy.

W przypadku braku aktywności w ramach świadczonych przez nas usług przez okres 48 miesięcy, Twoje konto i zawarte na nim dane osobowe zostaną przez nas usunięte w sposób opisany w niniejszym punkcie. Użytkownik jest uznawany za nieaktywnego, jeśli przez określony czas nie wykupił żadnych treści (takich jak film, usługa pay per view itp.), nie zalogował się ani nie korzystał z naszych usług bezpośrednio lub za pośrednictwem jednego z naszych partnerów. Pamiętaj, że jeśli zakupiłeś prawa do filmu lub inne treści, Twoje konto pozostanie aktywne tak długo, jak długo będzie obowiązywał okres licencjonowania.
Naszym celem jest zapewnienie realizacji zasady minimalizacji danych i tam gdzie to możliwe staramy się zanonimizować dane osobowe.
W pewnych okolicznościach masz prawo zażądać anonimizacji lub usunięcia Twoich danych. Odbywa się to poprzez wykonanie przysługującego Ci prawa do usunięcia danych, opisanego poniżej w punkcie 7.

4. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

W niektórych sytuacjach jesteśmy zobowiązani udostępnić Twoje dane osobowe, aby zrealizować cele, dla których zostały one pozyskane. Możemy udostępniać Twoje dane osobowe, m.in.:

 • każdej spółce z naszej Grupy, na przykład w celach marketingowych oraz w celu rozwoju nowych lub ulepszenia istniejących usług,
 • zewnętrznym partnerom i dostawcom, zarówno na terenie jak i poza terenem UE/EOG (więcej informacji dostępnych jest w punkcie 5), na przykład w celu zapewnienia wparcia w przeprowadzaniu ankiet, działaniach marketingowych, analizach i statystykach oraz w przypadku niektórych rodzajów komunikacji z klientami, w celu zapewnienia infrastruktury informatycznej i innej, w celu zarządzania transakcjami kredytowymi i płatniczymi, w celu ochrony naszego mienia i praw oraz zapewnienia bezpieczeństwa naszych klientów i pracowników,
 • partnerom, jeśli bierzesz udział w ankietach lub konkursach oferowanych w ramach naszych usług, lub
 • odbiorcom, gdy wymagają tego wymogi prawne, przepisy prawa lub decyzje, np. organów ścigania lub organów ochrony danych, w celu reagowania na żądania mające na celu egzekwowanie przepisów prawa, takie jak nakazy, orzeczenia sądowe lub wezwania.
 • potencjalnym nabywcom w przypadku, gdy sprzedajemy lub negocjujemy sprzedaż naszej działalności nabywcy lub potencjalnemu nabywcy. Zawsze poinformujemy Cię, zanim Twoje dane zostaną przekazane nabywcy lub będzie miało do nich zastosowanie inne oświadczenie o ochronie prywatności.
 • podmiotom trzecim umieszczającym swoje pliki cookie lub wtyczki na naszej stronie internetowej, co pozwala im na zbieranie określonych informacji na temat Twojego korzystania ze strony i usług (więcej informacji dostępnych jest w naszej Polityce plików cookie).

5. Przekazywanie danych do krajów spoza UE/EOG

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe partnerom, dostawcom i podwykonawcom spoza UE/EOG. Odbiorcy Twoich danych osobowych znajdują się na terenie UE/EOG oraz m.in. na Ukrainie i w USA. Twoje dane są przechowywane na serwerach na terenie UE/EOG, lecz dostęp do nich mają nasi dostawcy w wymienionych krajach.
W takich przypadkach stosujemy specjalne zabezpieczenia, przeprowadzając ocenę skutków transferu i zapewniając, by dane były przekazywane do kraju uznanego przez Komisję Europejską za kraj zapewniający odpowiedni poziom ochrony danych osobowych (lista takich krajów dostępna jest tutaj) lub wdrażając odpowiednie dodatkowe środki umowne, techniczne i organizacyjne oprócz, w stosownych przypadkach, standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską (możesz uzyskać ich kopię kontaktując się z nami pod adresem wskazanym w punkcie 8 poniżej).

6. Jak chronimy Twoje dane osobowe?

Chronimy Twoje dane osobowe za pomocą technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, których wymagamy również od dostawców, z których usług korzystamy w związku z prowadzoną przez nas działalnością. Mamy jasno określone zasady dotyczące okresów przechowywania danych, bezpieczeństwa informacji, praw dostępu do danych itp. i regularnie szkolimy nasz personel w tym zakresie.
Wszystkie transakcje płatnicze są szyfrowane przy użyciu powszechnie uznanych w branży technologii i podlegają standardom bezpieczeństwa PCI (Payment Card Industry) Rady Standardów Bezpieczeństwa (Security Standards Council).
Twoje konto jest chronione hasłem i zachęcamy Cię do regularnej aktualizacji hasła oraz do nieużywania tego samego hasła, którego używasz do innych kont i aplikacji.

7. Twoje prawa

W związku z korzystaniem z naszych usług przysługują Ci następujące prawa (jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw, prosimy o kontakt z nami korzystając z danych kontaktowych podanych w punkcie 8 poniżej):

 • prawo dostępu do danych (informacje o przetwarzanych danych) – prawo do uzyskania potwierdzenia oraz informacji na temat przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • prawo do sprostowania – prawo do żądania sprostowania nieprawidłowych informacji,
 • prawo do usunięcia danych – prawo do usunięcia danych w określonych okolicznościach,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania – prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, np. w przypadku sprzeciwu co do prawidłowości danych,
 • prawo do sprzeciwu – prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania opartego na prawnie uzasadnionym interesie, takiego jak marketing bezpośredni;
 • prawo do przenoszenia danych – prawo do żądania przeniesienia danych osobowych od nas do innego podmiotu (to prawo jest ograniczone do danych dostarczonych nam przez Ciebie);
 • prawo do cofnięcia zgody – gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, możesz ją wycofać w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe nie są przez nas przetwarzane zgodnie z przepisami i regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych, masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim Twojego zwykłego pobytu lub miejsca pracy. W Polsce z Urzędem Ochrony Danych Osobowych można się skontaktować pod adresem:
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Polska
E-mail: kancelaria@uodo.gov.pl
Naszym głównym organem nadzorczym jest Szwedzki Urząd Ochrony Danych Osobowych (więcej informacji dostępnych jest tutaj).

Dane kontaktowe

W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag lub wątpliwości dotyczących niniejszego Oświadczenia, zachęcamy do kontaktu z naszym inspektorem ochrony danych za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: dpo@nentgroup.com.

Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek z praw opisanych powyżej lub potrzebujesz wsparcia naszego działu obsługi klienta, prosimy o przesyłanie próśb na adres support@viaplay.pl.

9. Aktualizacje niniejszego Oświadczenia

W niezbędnym zakresie niniejsze Oświadczenie może podlegać okresowej aktualizacji. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian w sposobie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, otrzymasz stosowną informację przed wejściem w życie takich zmian, na przykład w wiadomości e-mail lub w formie powiadomienia, które zostanie wyświetlone w momencie wejścia do serwisu Viaplay. Zalecamy uważne zapoznanie się z takimi informacjami i regularne zapoznawanie się z niniejszym Oświadczeniem.

Niniejsze oświadczenie zostało ostatnio zaktualizowane w dniu xxx.

Dziękujemy za poświęcenie czasu na zapoznanie się z niniejszym Oświadczeniem!