Ochrona Danych & Viaplay

Dziękujemy za Twoje zaufanie.

1. Wstęp

Viaplay jest usługą świadczoną przez Viaplay Group International AB, numer identyfikacyjny spółki: 556840-9287, z adresem Box 171 04, 104 62 Sztokholm, Szwecja. Viaplay Group International AB jest współadministratorem danych wraz z Viaplay Group Sweden AB (dalej zwanymi razem „Viaplay Group”), w zakresie przetwarzania danych osobowych na podstawie niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności (dalej "Oświadczenie") i będzie wykorzystywać Twoje dane osobowe w sposób opisany poniżej. Możesz skorzystać ze swoich praw, korzystając z danych kontaktowych podanych w punkcie 8 poniżej.

Twoje prawo do prywatności jest priorytetem wszystkich podejmowanych przez nas działań. Naszym celem jest zapewnienie najlepszego poziomu usług streamingu zawierających treści spersonalizowane i dopasowane do Ciebie. W tym celu niezbędne jest przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych. Niniejsze Oświadczenie w przejrzysty sposób opisuje w jaki sposób Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane, począwszy od gromadzenia, przechowywania, wykorzystywania Twoich danych osobowych po ich udostępnianie.

Niniejsze Oświadczenie dotyczy tworzenia i korzystania przez Ciebie z konta Viaplay, przeglądania przez Ciebie treści zawartych na naszej stronie internetowej i w aplikacji, Twojego udziału w ankietach, konkursach, aktywności w grupach użytkowników oraz rejestracji by otrzymywać nasz newsletter oraz każdego Twojego kontaktu z nami za pośrednictwem mediów społecznościowych lub z wykorzystaniem innych naszych kanałów komunikacji.

Zachęcamy Cię do uważnego zapoznania się z niniejszym Oświadczeniem. Prosimy o kontakt z nami w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących informacji zawartych w niniejszym Oświadczeniu lub innych zagadnień związanych z naszymi działaniami w zakresie ochrony prywatności lub obsługą plików cookie oraz innych technologii. Nasze dane kontaktowe znajdują się w pkt 8 poniżej. W przypadku pytań lub chęci uzyskania wsparcia w związku z serwisem Viaplay, prosimy o kontakt przez help.viaplay.com/pl lub z naszym działem obsługi klienta.

1.1 Osoby niepełnoletnie

Osoba, która chce otworzyć konto w serwisie Viaplay, musi mieć ukończone 18 lat. Sprzedaż naszych usług nie jest skierowana do osób niepełnoletnich i nie pozyskujemy danych takich osób. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z serwisu Viaplay wyłącznie przy udziale, pod nadzorem i za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego. Rodzicom lub opiekunom prawnym zaleca się, aby przed zezwoleniem dzieciom na korzystanie z serwisu Viaplay założyli profil dziecka, który odfiltruje wszelkie treści uznane za nieodpowiednie dla niepełnoletnich.

1.2 Linki, urządzenia i usługi podmiotów trzecich

W niektórych sytuacjach nie jesteśmy jedynym podmiotem, który przetwarza Twoje dane osobowe, gdy korzystasz z treści oferowanych przez serwis Viaplay. Jeśli korzystasz z serwisu Viaplay przy użyciu konsoli do gier lub Smart TV, dostawca takiej konsoli lub telewizora może również przetwarzać Twoje dane osobowe jako niezależny administrator i niezależnie od informacji zawartych w niniejszym Oświadczeniu. To samo dotyczy sytuacji, w której klikasz na link prowadzący do strony internetowej innego podmiotu. W takich sytuacjach informacje w zakresie ochrony danych osobowych przekazywane przez te podmioty również mają do Ciebie zastosowanie. Jeśli zdecydujesz się korzystać z serwisu Viaplay za pośrednictwem narzędzia innego dostawcy (np. Apple TV itp.), możesz zostać poproszony o udostępnienie niektórych danych osobowych do lub od takiego podmiotu. W takiej sytuacji przed udostępnieniem danych otrzymasz stosowną informację na ten temat. Więcej informacji na temat podmiotów mających dostęp do Twoich danych osobowych znajduje się w pkt 3 poniżej.

2. W jaki sposób przetwarzamy twoje dane osobowe?

W tej części wyjaśniamy, w jaki sposób Twoje dane osobowe są wykorzystywane przez nas do udostępniania Ci serwisu Viaplay oraz powiązanych z nim doświadczeń, usług i ofert, a także w celu poprawy jakości naszych usług.

Dane osobowe to wszelkie informacje, które można w sposób bezpośredni lub pośredni z Tobą powiązać. Może to być Twoje imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, numer karty kredytowej, adres IP, historia przeglądania oraz informacje o zainteresowaniach i preferencjach.

2.1 Jakie rodzaje danych osobowych przetwarzamy i skąd je pozyskujemy?

Twoje dane osobowe mogą być gromadzone przez nas na kilka sposobów:

2.1.1 Informacje przekazywane nam bezpośrednio, na przykład podczas korzystania z serwisu Viaplay, kontaktowania się z naszym działem obsługi klienta, uczestnictwa w konkursie lub w odpowiedziach zamieszczanych w ankietach;

 • imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, data urodzenia lub wiek, dane dotyczące płatności (patrz pkt 2.2.6 poniżej) a także inne informacje, które nam przekazujesz w związku z zakładaniem lub prowadzeniem profilu użytkownika,
 • informacje przekazywane w trakcie komunikacji z nami (nagrania rozmów telefonicznych, wiadomości e-mail, czat itp.),
 • adres e-mail, adres zamieszkania lub numer telefonu podawane przy zgłaszaniu chęci otrzymywania naszej komunikacji marketingowej,
 • informacje, które udostępniasz biorąc udział w konkursie,
 • informacje o użytkowniku, które zdecydujesz się podać, takie jak oceny, recenzje i odpowiedzi w ankietach,
 • dane związane z Twoim kontem w mediach społecznościowych, jeżeli udostępniasz treści z serwisu Viaplay lub jeżeli kontaktujesz się z nami za pośrednictwem mediów społecznościowych (polityka prywatności dostawcy mediów społecznościowych również będzie miała do Ciebie zastosowanie, gdy działasz za pośrednictwem kont w mediach społecznościowych)
 • nazwa użytkownika i hasło

2.1.2 Dane generowane podczas korzystania z Viaplay

Podczas gdy Ty korzystasz z Viaplay, my możemy gromadzić i dalej przetwarzać dane na temat tego w jaki sposób korzystasz z usług.

Zbierane dane są przetwarzane m.in. na podstawie Twojego zachowania i są one powiązane z Twoim konkretnym profilem użytkownika w celu zapewnienia spersonalizowanego doświadczenia podczas korzystania z Viaplay. W dowolnym momencie możesz utworzyć dodatkowe profile użytkownika tak, aby każda osoba w Twoim gospodarstwie domowym korzystająca z serwisu Viaplay miała swój własny dopasowany profil (pamiętaj, że każda osoba mająca dostęp do Twojego konta będzie miała dostęp do wszystkich profili użytkownika).

Ponadto, z uwzględnieniem Twoich ustawień dotyczących plików cookie, Twoje zachowanie podczas przeglądania naszych platform w trakcie wylogowania może być również powiązane z Tobą i wykorzystane do zapewnienia Ci spersonalizowanego doświadczenia po zalogowaniu (patrz punkt 2.2.1 poniżej).

Dane generowane podczas korzystania z Viaplay obejmują:

 • Informacje o zachowaniu profilu użytkownika, takie jak informacje na temat oglądania oferowanych treści, historia streamingu, treści znajdujące się w części „Moja lista”, oznaczenie momentu, w których użytkownik przerwał streaming (funkcja „kontynuuj oglądanie”) oraz informacje dotyczące sposobu poruszania się po serwisie.
 • Kraj zamieszkania (kraj, w którym zarejestrowałeś konto) oraz lokalizacja (kraj, w którym uzyskujesz dostęp do treści).
 • Inne informacje gromadzone za pomocą plików cookie lub podobnych technologii dotyczące wizyt na platformach Viaplay. Niektóre z plików cookie wykorzystywane na platformach Viaplay mogą być wykorzystywane do celów marketingowych (więcej informacji na temat Marketingu znajduje się w pkt 2.2.3 a informacje o tym w jaki sposób korzystamy z plików cookie,można znaleźć tutaj).

Ograniczony zakres informacji dotyczących Twojego konta w mediach społecznościowych, takie jak adres e-mail, w przypadku gdy udostępniasz treści Viaplay w mediach społecznościowych (jednak te informacje nie są przez nas wykorzystywane w żadnym celu).

2.1.3 Dane udostępniane lub pozyskiwane przez nas z zewnętrznych źródeł

Czasami udostępniamy lub pozyskujemy dane osobowe z innych źródeł. Tego rodzaju udostępnianie danych jest konieczne dla nas lub dla strony udostępniającej. Na przykład gdy:

 • Udostępniamy dane w ramach naszej grupy spółek w celu realizowania naszych celów biznesowych oraz umożliwienia promowania naszych usług, zgodnie z wymogami prawnymi.
 • Udostępniamy informacje dostawcom rozwiązań płatniczych i otrzymujemy od nich informacje, dzięki którym masz możliwość opłacenia subskrypcji lub treści, którą nabywasz lub wypożyczasz w ramach Viaplay.
 • Możemy być zobowiązani do udostępnienia lub otrzymania informacji aby umożliwić Ci dostęp do serwisu Viaplay za pośrednictwem jednego z naszych partnerów biznesowych, dystrybutorów i innych podmiotów trzecich, z którymi zintegrowany jest Viaplay.
 • Udostępniamy lub ujawniamy platformom reklamowym dane nieosobowe, takie jak łączna liczba interakcji z reklamą i konwersji online, aby zrozumieć wpływ cyfrowych kampanii marketingowych Viaplay.

Możemy uzyskiwać informacje, w sytuacji, gdy posiadamy prawnie uzasadniony interes uzasadniający pozyskiwanie takich informacji od organu publicznego, np. w związku z roszczeniem, które bezpośrednio lub pośrednio nas dotyczy.

2.2 W jakich celach wykorzystujemy Twoje dane osobowe i na jakiej podstawie prawnje?

Twoje dane są przetwarzane przez nas dla różnych celów, każdy z nich w ramach udostępnienia Ci serwisu Viaplay. Każdy z tych celów jest powiązany z podstawą prawną, która stanowi podstawę legalnego przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Podstawą prawną może być wykonanie umowy, co oznacza, że przetwarzamy dane w celu wywiązania się z naszych zobowiązań wynikających z zawartej z Tobą umowy, które powstają, gdy na przykład zaakceptujesz nasze Warunki Podstawą prawną, na której się opieramy może być również prawnie uzasadniony interes, co oznacza, że powód uzasadniający nasze przetwarzanie Twoich danych osobowych ma nadrzędny charakter nad jakimkolwiek uszczerbkiem Twoich praw ochrony danych osobowych. W tym celu zawsze przeprowadzamy test równowagi, który pozwala nam upewnić się, że w odniesieniu do danego interesu rozważyliśmy i wzięliśmy pod uwagę wszelkie skutki dla ochrony prywatności. Rozważamy to co jest konieczne i czego w uzasadnionym zakresie oczekujesz, a także to w jaki sposób zminimalizować wpływ na Twoje prawa związane z ochroną danych, na przykład poprzez pseudonimizację danych tam gdzie jest to możliwe. Jeżeli sprzeciwiasz się wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w oparciu o nasz uzasadniony interes, możesz skontaktować się z nami korzystając z danych kontaktowych znajdujących się w pkt 8 poniżej. W niektórych sytuacjach możemy poprosić Cię o udzielenie zgody na wykorzystywanie Twoich danych. Jeżeli podstawą prawną jest zgoda, masz zawsze możliwość wycofania swojej zgody w dowolnym momencie, co jednak nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przez nas przed wycofaniem zgody. Możemy również być prawnie zobowiązani do przetwarzania Twoich danych.

Poniżej przedstawiamy różne cele, dla których przetwarzamy Twoje dane osobowe wraz z podstawami prawnymi takiego przetwarzania.

2.2.1 Udostępnianie serwisu Viaplay

Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane w celu administrowania serwisem Viaplay oraz udzielenia Ci dostępu do niego, w tym w celu:

 • identyfikacji Twojej osoby jako klienta i/lub użytkownika,
 • pobierania opłat za usługi, z których korzystasz (administrowanie fakturami i płatnościami) oraz zapewnienia powtarzalności płatności abonamentowych,
 • zapewnienia technicznej funkcjonalności Viaplay,
 • dostarczania Ci dostosowanych i spersonalizowanych treści w oparciu o Twoje zachowania związane z oglądaniem i przeglądaniem oferowanych treści, a także inne informacje, które nam udostępnisz (więcej o personalizacji przeczytasz tutaj,
 • zapewnienia Ci obsługi klienta,
 • usunięcia usterek i rozpatrzenia zgłoszonych przez Ciebie reklamacji,
 • powiadomienia Cię o zmianach w naszych usługach.

Podstawa prawna: Wykonanie umowy oraz uzasadniony interes

2.2.2 Ulepszanie serwisu Viaplay

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, takie jak informacje o sposobie korzystania z serwisu Viaplay, by móc rozwijać i ulepszać nasze usługi, m.in. poprzez:

 • kompilację różnego rodzaju danych, takich jak informacje na temat aktywności związanych z oglądaniem oferowanych treści, w celu opracowywania statystyk dla potrzeb analitycznych, na przykład w celu weryfikacji, które udostępniane w serwisie treści są lub nie są popularne, jakie funkcjonalności mogą być ulepszone i w jaki sposób sprawić aby poruszanie się po serwisie było bardziej przyjazne dla użytkownika,
 • umożliwienie Ci przekazywania nam informacji zwrotnych za pośrednictwem różnego rodzaju ankiet (czasami opartych na informacjach dotyczących Twojego sposobu oglądania i korzystania z serwisu Viaplay) w celach, o których mowa w powyższym podpunkcie, a także by nasz serwis spełniał oczekiwania klientów oraz abyśmy mogli nieustannie zwiększać zadowolenia klientów, oraz
 • zrozumienie, diagnozowanie, rozwiązywanie i usuwanie problemów związanych z naszym serwisem.

Ponadto, zgodnie z Twoimi ustawieniami dotyczącymi plików cookie, możemy również wykorzystywać dane związane z Twoim wylogowaniem w celu przeprowadzenia testów A/B i innych testów strony internetowej, w ramach naszych wysiłków zmierzających do poprawy zawartości naszej strony internetowej i zrozumienia, co najlepiej służy osobom, które nas odwiedzają.

W większości przypadków, dane są analizowane na podstawie spseudonimizowanych danych, które nie są połączone z Twoim kontem klienta.

Podstawa prawna: Prawnie uzasadniony interes oraz zgoda

2.2.3. Marketing

Możemy wykorzystać Twój adres e-mail, adres zamieszkania lub numer telefonu, aby dostarczyć Ci oferty, wiadomości, rekomendacje itp. w celu marketingu oferowanych przez nas usługlub, jeśli wyraźnje wyraziłaś/wyraziłeś na to zgodę, usługi naszych partnerów. Możemy dostarczać Ci spersonalizowany marketing na podstawie pozyskanych informacji na temat Twojej aktywności związanej z oglądaniem oferowanych treści oraz sposobu w jaki korzystasz z naszych usług tak, aby móc dostosować naszą ofertę do Twoich zainteresowań. Możemy również wykorzystywać Twoje dane osobowe, gdy zdecydujesz na udział w naszych kampaniach marketingowych, np. w związku z naszym programem Poleć Przyjaciela lub podobnym.

Po zarejestrowaniu się w serwisie Viaplay, masz zawsze możliwość zrezygnowania z otrzymywania od nas informacji marketingowych. Jeśli zdecydujesz, że nie chcesz już otrzymywać od nas materiałów marketingowych, możesz powiadomić nas o tym w dowolnym momencie, klikając na link rezygnacji z subskrypcji dostępny w każdej wiadomości e-mail lub zmieniając ustawienia swojego konta w zakładce „Moje konto”.

Twoje dane osobowe mogą być również wykorzystywane do celów marketingu cyfrowego, między innymi do tworzenia segmentów, grup docelowych lub do wysyłania ukierunkowanych reklam w mediach społecznościowych i cyfrowych przestrzeniach reklamowych, z zastrzeżeniem naszego prawnie uzasadnionego interesu lub obowiązujących wymogów dotyczących zgody. Więcej informacji na temat wymogów dotyczących zgody wykorzystywanie plików cookies dostępnych jest w naszej Polityce plików cookie.

Podstawa prawna: Prawnie uzasadniony interes lub zgoda, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa krajowego

2.2.4 Komunikacja z Tobą

Przetwarzamy Twoje dane gdy się z Tobą komunikujemy, np. kiedy kontaktujesz się z nami w celu zadania nam pytań przez telefon, e-mail i czat w mediach społecznościowych lub kiedy bierzesz udział w ankietach, konkursach lub testach użyteczności. Komunikacja taka może być rejestrowana i przechowywana w celach edukacyjnych, aby poprawić naszą komunikację i zapewnić odpowiednią jakość oraz aby móc udokumentować to, co zostało z Tobą uzgodnione. Pamiętaj, że jeśli komunikujesz się z nami za pośrednictwem mediów społecznościowych, wówczas zastosowanie mają również oświadczenia o ochronie prywatności dostawców takich mediów społecznościowych.

Nasz zespół obsługi klienta składa się z zewnętrznych profesjonalistów, co oznacza, że podczas komunikacji z nami Twoje dane osobowe są przetwarzane przez inną firmę, lecz w naszym imieniu. W umowie zapewniliśmy, że Twoje dane osobowe są przetwarzane przez nich zgodnie z naszymi wskazówkami w taki sam sposób, jak gdybyśmy to my sami zajmowali się obsługą klienta. Więcej informacji na temat tego komu możemy udostępniać Twoje dane osobowe, znajdziesz w pkt 3 poniżej.

Podstawa prawna: Prawnie uzasadniony interes i wykonanie umowy

2.2.5 Zapobieganie naruszeniom bezpieczeństwa i nadużywaniu naszych usług oraz wykonywanie przysługującego nam prawa do ustalenia, dochodzenia roszczeń prawnych lub obrony przed takimi roszczeniami

Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich świadczonych przez nas usług, wykrywania lub zapobiegania różnego rodzaju niezgodnego z prawem korzystania z naszych usług, lub korzystania z nich w inny sposób naruszający nasze warunki świadczenia usług. Przetwarzamy dane również w celu zapobiegania nadużyciom, jak również w celu wykrywania i zapobiegania oszustwom, atakom wirusów, naruszeniom praw autorskich itp. Możemy również przetwarzać dane osobowe w celu wykonywania przysługującego nam prawa do ustalenia, dochodzenia roszczeń prawnych lub obrony przed takimi i innymi roszczeniami przed sądem lub innym organem. W tym celu możemy żądać i wykorzystać część oficjalnych dokumentów.

Podstawa prawna: Prawnie uzasadniony interes oraz wykonanie umowy

2.2.6 W celu przetwarzania danych dotyczących transakcji płatniczych w określonym celu

Przechowujemy następujące dane dotyczące kart kredytowych:

 • pierwsze sześć i ostatnie cztery cyfry numeru Twojej karty, aby móc udzielić Ci wsparcia, jeżeli zapomnisz nazwy użytkownika,
 • datę ważności, aby wysyłać Ci przypomnienia o zbliżającym się upływie terminu ważności karty płatniczej oraz o konieczności jej aktualizacji w serwisie Viaplay,
 • nazwa karty, aby określić, czy taka karta została użyta przez inne konto,
 • kraj wydający kartę do celów przenoszenia usług, tj. w celu potwierdzenia kraju pochodzenia, oraz
 • typ karty i ostatnie cztery cyfry numeru karty, aby umożliwić Ci identyfikację, która z Twoich kart płatniczych została zarejestrowana.

W pozostałych przypadkach Twoje dane dotyczące płatności są przetwarzane bezpośrednio przez naszych dostawców usług płatniczych, którzy są niezależnymi administratorami Twoich danych osobowych i przetwarzają je zgodnie z obowiązującymi zasadami własnych polityk prywatności, w celu pobierania opłat za oferowane przez nas usługi i treści.

Podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes oraz obowiązek prawny

2.2.7 Przestrzeganie obowiązków prawnych i wykonywanie żądań sądów / organów

Przetwarzamy Twoje dane również wtedy, gdy wymagają od nas tego przepisy prawa, np. w związku z obowiązkiem prowadzenia przez nas ksiąg rachunkowych lub gdy jesteśmy zobowiązani do podjęcia czynności w związku z żądaniem sądu lub innego organu.

Podstawa prawna: Obowiązek prawny

3. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

W niektórych sytuacjach jesteśmy zobowiązani udostępnić Twoje dane osobowe, aby zrealizować cele, dla których zostały one pozyskane. Możemy udostępniać Twoje dane osobowe, m.in.:

 • każdej spółce z naszej Grupy, na przykład w celach marketingowych oraz w celu rozwoju nowych lub ulepszenia istniejących usług,
 • zewnętrznym partnerom i dostawcom, zarówno na terenie jak i poza terenem UE/EOG (więcej informacji dostępnych jest w punkcie 5), na przykład w celu zapewnienia wparcia w przeprowadzaniu ankiet, działaniach marketingowych, analizach i statystykach oraz w przypadku niektórych rodzajów komunikacji z klientami, w celu zapewnienia infrastruktury informatycznej i innej, w celu zarządzania transakcjami kredytowymi i płatniczymi, w celu ochrony naszego mienia i praw oraz zapewnienia bezpieczeństwa naszych klientów i pracowników,
 • partnerom, jeśli bierzesz udział w ankietach lub konkursach oferowanych w ramach naszych usług, lub
 • odbiorcom, gdy wymagają tego wymogi prawne, przepisy prawa lub decyzje, np. organów ścigania lub organów ochrony danych, w celu reagowania na żądania mające na celu egzekwowanie przepisów prawa, takie jak nakazy, orzeczenia sądowe lub wezwania.
 • potencjalnym nabywcom w przypadku, gdy sprzedajemy lub negocjujemy sprzedaż naszej działalności nabywcy lub potencjalnemu nabywcy. Zawsze poinformujemy Cię, zanim Twoje dane zostaną przekazane nabywcy lub będzie miało do nich zastosowanie inne oświadczenie o ochronie prywatności.
 • podmiotom trzecim umieszczającym swoje pliki cookie lub wtyczki na naszej stronie internetowej, co pozwala im na zbieranie określonych informacji na temat Twojego korzystania ze strony i usług (więcej informacji dostępnych jest w naszej Polityce plików cookie).

4. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przechowujemy tak długo jak jest to konieczne do osiągnięcia określonych celów, dla których dane te zostały pozyskane lub zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa, po czym są one usuwane lub całkowicie anonimizowane. Poniżej przedstawiamy różne okresy przechowywania danych osobowych. Zwracamy uwagę, że dane osobowe mogą być przetwarzane po upływie poniższych okresów przechowywania, jeżeli dane te zostaną uznane za niezbędne do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych lub skarg przed sądem lub innym organem. W takim przypadku dane osobowe, o których mowa, zostaną usunięte niezwłocznie po uprawomocnieniu się takiego roszczenia lub skargi.

 • Dane pozyskiwane w związku z korzystaniem przez Ciebie z Viaplay
  • Dane dotyczące Twojego konta. Obejmuje to m.in. dane dotyczące Twojego konta takie jak dane do logowania, informacje o usługach i treściach zakupionych w Viaplay, zachowania użytkownika oraz zachowania związane z oglądaniem itp. Twoje dane osobowe przechowujemy przez okres istnienia Twojego konta. Jeżeli otrzymamy od Ciebie żądanie usunięcia konta lub po usunięciu konta z powodu braku aktywności na Twoim koncie (szczegółowe informacje dotyczące braku aktywności znajdziesz poniżej), Twoje dane osobowe zostaną zanonimizowane lub usunięte.
  • Dane dotyczące plików i dzienników awarii. Przetwarzamy informacje o błędach i awariach serwisu w celu zapewnienia technicznej funkcjonalności Viaplay. Dane te są przetwarzane przez okres 3 miesięcy od daty ich zebrania.
  • Dane o transakcjach i zakupach. Przetwarzamy informacje o transakcjach powiązanych z Twoim kontem w związku z zakupami dokonanymi za pośrednictwem Viaplay przez okres 10 lat od daty transakcji
 • Dane pozyskiwane w celu wypełnienia naszych obowiązków prawnych i wykonania żądań mających na celu egzekwowanie przepisów prawa.
  Przetwarzając Twoje dane osobowe w celu zapewnienia zgodności lub wykonania naszych obowiązków prawnych oraz podjęcia czynności w związku z żądaniami mającymi na celu egzekwowanie przepisów prawa, np. w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych, wystawiania faktur, podejmowania czynności w związku z żądaniami egzekwowania prawa, nakazem sądowym, nakazem przeszukania lub wezwaniem do sądu, przetwarzamy Twoje dane osobowe przez okres określony przez obowiązujące przepisy prawa.
 • Dane pozyskiwane w związku z obsługą klienta lub w wyniku komunikacji z Tobą.
  Przetwarzamy dane osobowe zebrane podczas udzielania odpowiedzi na Twoje pytania, skargi i wnioski, w tym dane zawarte w treści przesłanych do nas wiadomości, przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zapytanie lub rozpatrzenia skargi lub wniosku, jednak nie dłużej niż przez okres 3 lat w przypadku logów systemowych i wiadomości tekstowych oraz przez okres 1 miesiąca w przypadku nagrań głosowych. Jeżeli dana wiadomość stanowi lub może stanowić dowód w postępowaniu przed sądem lub innym organem, możemy przechowywać takie wiadomości i zawarte w nich dane osobowe do czasu zakończenia takiego postępowania.
 • Dane pozyskiwane w wyniku Twojego udziału w ankietach. Przetwarzamy informacje otrzymane od Ciebie w związku z Twoim udziałem w ankiecie, w tym dotyczące odpowiedzi udzielonych na pytania w ramach różnego rodzaju ankiet na temat usług dostarczanych przez Viaplay, przez okres istnienia Twojego konta lub przez określony okres w zależności od danej ankiety.
 • Dane pozyskiwane w związku z Twoim udziałem w konkursach. Przetwarzamy informacje zebrane w związku z Twoim udziałem w konkursie przez okres 6 miesięcy od zakończenia konkursu.
 • Dane pozyskiwane w związku z Twoim udziałem w testach użyteczności. Przetwarzamy informacje zebrane w związku z Twoim udziałem w testach przez okres 12 miesięcy od zakończenia testów.
 • Dane przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego. Przetwarzając Twoje dane osobowe na potrzeby marketingu bezpośredniego, przechowujemy je do czasu gdy zrezygnujesz z otrzymywania komunikatów marketingowych lub do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 • Dane pozyskiwane za pomocą plików cookie lub innych technologii. Dane osobowe użytkowników serwisu oraz osób korzystających ze strony internetowej (użytkowników niezalogowanych) zawarte w plikach cookie przechowujemy przez okres odpowiadający cyklowi życia poszczególnych plików cookie zapisanych na Twoich urządzeniach. Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób wykorzystujemy pliki cookie dostępne są tutaj.

W przypadku braku aktywności w ramach świadczonych przez nas usług przez okres 48 miesięcy, Twoje konto i zawarte na nim dane osobowe zostaną przez nas usunięte w sposób opisany w niniejszym punkcie. Użytkownik jest uznawany za nieaktywnego, jeśli przez określony czas nie wykupił żadnych treści (takich jak film, usługa pay per view itp.), nie zalogował się ani nie korzystał z Viaplay lub ze swojego konta w żaden sposób, bezpośrednio lub za pośrednictwem jednego z naszych partnerów. Pamiętaj, że jeśli zakupiłeś prawa do filmu lub inne treści, Twoje konto pozostanie aktywne tak długo, jak długo będzie obowiązywał okres licencjonowania

5. Przekazywanie danych do krajów spoza UE/EOG

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe partnerom, dostawcom i podwykonawcom spoza UE/EOG. Poza UE/EOG, odbiorcy Twoich danych osobowych znajdują się m.in. na Ukrainie i w USA. Twoje dane są przechowywane na serwerach na terenie UE/EOG, lecz dostęp do nich mogą mieć w sposób regulowany nasi dostawcy w wymienionych krajach.

W takich przypadkach stosujemy specjalne zabezpieczenia, przeprowadzając szczegółową ocenę skutków transferu. Jeżeli dane osobowe są przekazywane do kraju, który nie jest uznawany przez Komisję Europejską za kraj zapewniający odpowiedni poziom ochrony danych osobowych (lista takich krajów dostępna jest tutaj) wdrażamy odpowiednie dodatkowe środki umowne, techniczne i organizacyjne oprócz, w stosownych przypadkach, standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, kopię takich klauzul możesz uzyskać kontaktując się z nami zgodnie z pkt 8 poniżej).

6. Jak chronimy Twoje dane osobowe?

Chronimy Twoje dane osobowe za pomocą technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, których wymagamy również od dostawców, z których usług korzystamy w związku z prowadzoną przez nas działalnością. Mamy jasno określone zasady dotyczące okresów przechowywania danych, bezpieczeństwa informacji, praw dostępu do danych itp. i regularnie szkolimy nasz personel w tym zakresie.

Wszystkie transakcje płatnicze są szyfrowane przy użyciu powszechnie uznanych w branży technologii i podlegają standardom bezpieczeństwa PCI (Payment Card Industry) Rady Standardów Bezpieczeństwa (Security Standards Council).

Twoje konto jest chronione m.in. hasłem. Zachęcamy do regularnej aktualizacji hasła oraz do nieużywania tego samego hasła, którego używasz do innych kont i aplikacji.

7. Twoje prawa

W związku z korzystaniem z naszych usług przysługują Ci następujące prawa (jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw, prosimy o kontakt z nami korzystając z danych kontaktowych podanych w punkcie 8 poniżej):

 • prawo dostępu do danych (informacje o przetwarzanych danych) – prawo do uzyskania potwierdzenia oraz informacji na temat przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • prawo do sprostowania – prawo do żądania sprostowania nieprawidłowych informacji,
 • prawo do usunięcia danych – prawo do usunięcia danych w określonych okolicznościach,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania – prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, np. w przypadku sprzeciwu co do prawidłowości danych,
 • prawo do sprzeciwu – prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania opartego na prawnie uzasadnionym interesie, takiego jak marketing bezpośredni,
 • prawo do przenoszenia danych – prawo do żądania przeniesienia danych osobowych od nas do innego podmiotu (to prawo jest ograniczone do danych dostarczonych nam przez Ciebie); oraz
 • prawo do cofnięcia zgody – gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, możesz ją wycofać w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe nie są przez nas przetwarzane zgodnie z przepisami i regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych, prosimy o poinformowanie nas o tym, abyśmy mogli to zweryfikować. Masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim Twojego zwykłego pobytu lub miejsca pracy. Z Urzędem Ochrony Danych Osobowych można się skontaktować pod adresem:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Polska

E-mail: kancelaria@uodo.gov.p

Naszym głównym organem nadzorczym jest Szwedzki Urząd Ochrony Danych Osobowych (więcej informacji dostępnych jest tutaj).

8. Dane kontaktowe

Jeżeli chcesz wykonać którekolwiek z praw opisanych w pkt 7 powyżej lub potrzebujesz wsparcia naszego działu obsługi klienta, prosimy o kontakt pod adresem: privacy@viaplay.com.

W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag lub wątpliwości dotyczących niniejszego Oświadczenia lub tego jak obchodzimy się z danymi osobowymi, zachęcamy do kontaktu z naszym inspektorem ochrony danych za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: dpo@viaplaygroup.com.

9. Aktualizacje niniejszego Oświadczenia

W niezbędnym zakresie niniejsze Oświadczenie może podlegać okresowej aktualizacji. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian w sposobie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, otrzymasz stosowną informację przed wejściem w życie takich zmian, na przykład w wiadomości e-mail lub w formie powiadomienia, które zostanie wyświetlone w momencie wejścia do serwisu Viaplay. Zalecamy uważne zapoznanie się z takimi informacjami i regularne zapoznawanie się z niniejszym Oświadczeniem.

Niniejsze oświadczenie zostało ostatnio zaktualizowane w dniu 01.02.2024.

Dziękujemy za poświęcenie czasu na zapoznanie się z niniejszym Oświadczeniem! Więcej informacji na temat działań podejmowanych w związku z ochroną prywatności przez Viaplay Group dostępnych jest tutaj.